Miljööverdomstolen prövar nya vindkraftverk på Näsudden

Miljödomstolens beslut att säga ja till de sex nya vindkraftverk på Näsudden på sydvästra Gotland, som ska ersätta tjugo äldre kraftverk, har överklagats till Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Bakom projektet att byta ut de gamla vindkraftverken mot nya och betydligt större, står företaget Generation Två Gotland.

Men flera boende i området anser att de nya vindkraftverken, som blir uppemot 130 meter höga, blir alltför dominerande.

Miljödomstolen höll med om att vindkraftverken visserligen påverkar landskapsbilden, men ansåg inte att de krockar med natur- och miljöintressena.

Men det beslutet har överklagats av fastighetsägare på Näs och nu blir det Miljööverdomstolen som får ta ställning.