Höghus planeras vid Snäck

En bygglovsansökan för ett 10-våningshus vid Snäck norr om Visby har lämnats in till byggnadsnämnden på Gotland.

Det är Snäckgärdsbadens fastighetsaktiebolag som står bakom ansökan, som undertecknats av bolagets styrelseledamot Lennart Mörkfors.

Ansökan avslöjar inget om den tänkta höjden, men ett 10-våningarshus avviker från ”standard” på Gotland, där hus oftast inte är högre än tre våningar.