Kornmalt ersätter betodlingar

Skörden av kornmalt på Gotland väntas bli mer än dubbelt så stor som förra året, eftersom många före detta sockerbetsodlare gått över till att börja odla kronmalt.

Samtidigt har priset gått rejält upp eftersom efterfrågan runt om i världen är stor, säger Arne Nyroth som är försäljningschef på Lantmännen.

Att efterfrågan ökat beror bland annat på torka i södra Europa och små lager på världsmarknaden.

Fjolårets skörd på Gotland blev inte bra eftersom det mesta gick till foder istället för till öl och priserna blev därmed lägre.

I fjol skördades 5600 ton kornmalt på Gotland, men i år är prognosen 14 400 ton och många sockerbetsodlare har gått över till att odla kornmalt istället.