Pengar till bulhus i Stenkyrka

Länsstyrelsen har beslutat att lämna ett bidrag på högst 75 000 kronor till en stenkyrkabo för renovering av ett bulhus.

Bidraget ska motsvara lite drygt hälften av kostnaderna för restaureringen av det gamla bulhuset.

Det gamla fattigmannahuset på runt 30 kvadratmeter ligger inom riksintresse för kulturvård och ägaren Barbro Lind har under lång tid på egen hand tagit hand om huset.

- Jag har skött om huset som om det vore en båt, berättar hon för Radio Gotland.

Det är nu ytterväggarna till bulhuset som behöver en upprustning, och det arbetet ska utföras av entreprenör.