Hamplan 5 säljs till anställda

Håkan Stendahl som äger restaurang Hamnplan 5 i Visby är på gång att sälja rörelsen.

Enligt planerna ska restaurangen drivas vidare av Jon Nyqvist, Karl Vennberg och Marcus Pettersson. Samtliga är i 30-års åldern.

Jon Nyqvist driver i dag restaurang Lilla elefanten i Visby, medan de två andra jobbar på Hamnplan 5.

Enligt planerna ska de ta över rörelsen från den första juni i år. Håkan Stendahl kommer fortfarande att äga fastigheten.