Sida utmanar i klimatfrågan

Sidas Östersjöenhet har fått 150 000 kronor från miljödepartementet till ett särskilt ”gotlandsinitiativ”.
Det handlar om att Sida vill ”hjälpa” Gotlands kommun att ta ett ytterligare kliv mot mindre klimatpåverkan.

Chefen för Sidas Östersjöenhet, Thomas Johansson, har idag utmanat alla andra statliga myndigheter på Gotland att bli ”klimatneutrala”.

Han vill att de statliga myndígheterna på ön går samman för att kartlägga påverkan på miljön från till exempel tjänsteresor och uppvärmning av fastigheter.

Av 18 inbjudna statliga myndigheter deltog 5 vid dagens möte på Sidas Östersjöenhet om klimatneutral verksamhet.