Östersjövrak blir tv-film

Vrakrester från den dansk-lübska flottan som förliste utanför Visby år 1566, ska filmas av dykare från ett tv-bolag.

Dykningarna genomförs i maj och resultatet ska ingå i ett program om flera sjöhändelser i Östersjön som sänds i tv i höst.

Malcolm Dixelius som arbetar för produktionsbolaget bakom tv-programmet, säger att möjlighet att lokalisera hittills oupptäckta föremål från flottan är bättre än tidigare, tack vare förbättrad sökutrustning.

Sökningen kommer att ske under ett par dygn och flera dykare kan gå ner och filma vrakresterna.

Sökandet kommer att ske på djupare vatten än tidigare, eftersom det är större chans att hitta vrakrester som ännu är hela.

Reporter:
tommy.lundberg@sr.se