Werkelins bolag får vänta med köp

Gotlands kommunstyrelses arbetsutskott vill vänta med försäljningar av mark vid Norderstrand och Slite semesterby till två av Pigge Werkelins bolag.

Pigge Werkelins bolag Stitch AB vill köpa marken vid Norderstrands camping, men kommunstyrelsens arbetsutskott  begärde på tisdagen kompletteringar av ärendet innan något beslut kan fattas. Ärendet förs nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Däremot godkändes detaljplanen som innebär att det får byggas hotell, restaurang och uthyrningsstugor på campingplatsen.

Inte heller blev det nån försäljning av Slite semesterby till ett annat av Werkelins bolag. Här tyckte ledamöterna i ksau tyckte inte att de hade tillräckliga beslutsunderlag för att fatta beslut. Ledamöterna vill ha en marknadsmässig värdering av fastigheterna, som omfattar både campingplatsen och semesterbyn i Slite. Enligt de tidigare planerna skulle anläggningen säljas för 2,5 miljoner kronor. Men det ska nu utredas närmare.