Tävling avgör eftertraktad tomt

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill göra en markanvisningstävling för kvarteret Kolgården på gamla A7-området i Visby.

Fastigheten ligger granne med Riksutställningars och Riksantikvarieämbetets nybygge och många har hört av sig och vill bygga på den eftertraktade tomten.