Nationalpark hotar Svenska Mineral

Det är inte bara företaget Nordkalk utan även företaget Svenska Mineral som kan tvingas dra ner på sin verksamhet på norra Gotland, om Naturvårdsverket får igenom sina planer på en nationalpark runt Bäste Träsk.

Svenska mineral räknar med att lämna in en ansökan om utökad täktverksamhet någon gång i höst, men omkring en fjärdeldel av den marken ligger inom det område som är tänkt som nationalpark.

Platschefen på Svenska Mineral Lou Jägerup säger att det medför att i praktiken kommer företagets verksamhet att bli helt omöjlig i framtiden.

Idag har Svenska Mineral 15 anställda på Gotland, men räknar med ett 20-tal om några år.