Underhållet eftersatt på 99 lekplatser

Underhållet av lekplatser vid skolor och förskolor på Gotland blir allt mer eftersatt. Många år av sparkrav på barnens lekmiljöer blir allt tydligare.

99 av 100 lekplatser som besiktigats har säkerhetsbrister.

På Gotland behövs en rejäl upprustning av lekplatsena, något som skulle kosta kommunen omkring 25 miljoner kronor.

Och det är något som politikerna ska diskutera när budgeten för de nämaste åren ska fastställas.