Beslut idag om skolornas framtid

Idag onsdag skall barn- och utbildningsnämnden fatta beslut om de gotländska skolornas framtid.

Flera skolor kommer ju att läggas ner eftersom barnkullarna blivit allt mindre.

Nämndens arbetsutskott föreslog i förra veckan att skolorna i Gothem och När läggs ner redan nu efter den här vårterminen.

Därefter föreslås att ytterligare flera skolor försvinner de kommande åren.

Skolpolitikerna vill på det här sättet spara närmare 100 miljoner de kommande tre åren.