Operation Dagsverke till Zambiaelever

I dag arbetar eleverna vid Solbergaskolan i Visby och Klinteskolan i Klintehamn för att samal in pengar till undervisning av elever i Zambia.

De gotländska eleverna har under flera år samlat in pengar under Operation Dagsverket till barn och ungdomar i just Zambia.
Hittills har insamlingarna gett 420 000 kronor.