Nästan 10 000 på ön hör dåligt

Över 1,1 miljoner människor i Sverige har någon form av hörselskada och de flesta fått den i vuxen ålder.
På Gotland finns enligt statistik från Statistiska Centralbyrån drygt 9 900 hörselskadade.

Beräkningarna från SCB är ett medeltal för åren 2001 till 2005.
Antalet hörselskadade i den svenska befolkningen har ökat från 10 till 14 procent på 15 år, enligt Hörselskadades Riksförbunds årsrapport.
Förbundet skriver också att närmare hälften av de hörselskadade inte har de hjälpmedel de behöver för att klara sin vardag.