PayEx planerar bygga på Släggan

PayEx, före detta Faktab Finans, planerar att bygga ut ännu mer i Visby innerstad.
Den här gången på fastigheten Släggan som ligger precis söder om företagets huvudkontor på S:t Hansplan.

När marken där undersöktes hittades ett flertal inte tidigare kända gamla murverk. Därför krävs nu en så kallad utökad förundersökning på hela tomten.
Efter den undersökningen kan länsstyrelsen avgöra om det finns någon fornlämning som behöver tas bort innan PayEx börjar bygga på området.

En arkeologisk undersökning skall också göras på ett par fastigheter vid Nordserstrand och Gustavsvik norr om Visby. Här har man påträffat tre förmodade gravar som fastighetsägaren vill ta bort när området skall byggas ut.