Även Rone skola läggs ner

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på onsdagen att lägga ner ytterligare en skola på Gotland, Rone skola läggs ner från och med höstterminen 2008.

I övrigt så blir skolorna i Hogrän, Vänge och Stånga kvar.

Nämnden senarelägger också nedläggningen av När skola. Enligt förslaget skulle skolan läggas ner från och med i höst, men skolan får nu ytterligare respit i ett läsår och läggs ner hösten 2008.

I övrigt har barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt tidigare förslag. Det innebär att Gothem skola läggs ner till hösten 2007.

Nästa år läggs skolorna i När, Hörsne, Eksta, Fardhem och skolan på Fårö ner. Dessutom försvinner paviljongerna vid  Humlegårdsskolan och Norrbacka i Visby.

Om två år, hösten 2009 läggs ytterligare skolor ner: Tingstäde och Roma kyrkskola samt paviljongerna vid Terra Nova och Lyckåkersskolan i Visby.

Det innebär att skolorna i Vänge, Stånga och Hogrän får vara kvar samt skolan i Stenkyrka och högstadiet i Fårösund.