Bättre hjälp till vårdberoende

Ungdomar och vuxna som behöver bo på familjehem eller behandlingshem ska få bättre hjälp.
Det vill socialtjänsten som startat ett projekt där handläggarna ska få bättre kunskap om de olika familjehemmen och institutionerna.

Idag hålls därför en mässa där institutioner på Gotland och fastlandet visar upp sin verksamhet.
Målet är att vården bättre ska anpassas till olika personers behov.

Ulrika.Fernholm@sr.se