Snabbt besked om eremitkojor

Nu får Johan Hellström bygga sina eremitkojor på Furillen. Efter bara några veckor kunde byggnadsnämnden besluta om tillfälligt bygglov i fem år för sex stycken eremitkojor på ön Furillen i Rute.

Den här gången tror byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson (c) att risken är liten för att det ska försenas av nya överklaganden. Han väntar sig också att det kommer fler ansökningar om eremitkojor, där kan det också bli snabba bygglov.

Att det går så snabbt nu beror på att eremitkojorna ligger på andra platser än tidigare, och att byggnadsnämnden antog en plan för Furillen i höstas och den gör det lättare att ge bygglov på ön.

I början av april sa Johan Hellström upp sin personal på Fabriken eftersom alla överklaganden från grannar med sommarstugor på Furillen försenat den planerade verksamheten där. Nu hoppas Lars Thomsson att allt kan komma igång igen när eremikojorna blir verklighet.

Förutom Johan Hellström och Fabrikens eremitkojor gav byggnadsnämnden också ett annat bygglov på Furillen. Det är ett par som får bygga en sommarstuga och dessutom får bygga om en militärbarack till ateljé.

Jonas.Neuman@sr.se