Högskoleutbildning kallas "medioker"

Högskoleverket riktar stark kritik mot utbildningen vid Högskolan på Gotland i filmisk gestaltning, samt 3D grafik och animation: ”Att verka inom ett nytt och föränderligt fält är ingen ursäkt för att ge en diffus och medioker utbildning.” skriver Högskoleverket.

Utbildningen har diffusa mål och det finns flera anledningar att tvivla på kvalitén på utbildningen som ger ett ytligt och ogenomtänkt intryck, anser Högskoleverket.

Högskolans rektor Leif Borgert tycker inte att utbildningen är dålig utan anser att den bryter ny mark. Borgert tycker att det är oförskämt att kalla utbildningen för oseriös.

Han får medhåll av studenterna Oskar Thörnström och Mårten Knutsson som tycker att de får en bra utbildning och att det verkade som om de talade ett annat språk än Högskoleverket när studenterna intervjuades om utbildningen.

För studentkåren Rindis kvalitetsansvarie Jonas Larsson kommer kritiken från Högskoleverket som en blixt från en klar himmel.

Studentkåren kommer nu att ta kontakt med studenterna för att höra deras åsikter om utbildningen och vad som kan göras för att förbättra den.

Högskolan har nu ett år på sig att visa att utbildningen förbättras. Annars Högskoleverket in examensrätten för utbildningarna.