Inte fel att sänka bettaxan

Länsrätten anser inte att kommunfullmäktige gjorde något fel när de sänkte hamntaxan för öns betodlare.

Kommunfullmäktiges beslut att sänka hamnavgifterna för bettransporter hade överklagats av socialdemokraten Bo Björkman. Han hävdade att beslutet gynnade en viss yrkesgrupp på Gotland, det vill säga betodlarna.

Men länssrätten hävdar att det viktiga är att alla kommunmedborgare i samma situation behandlas lika. Eftersom de sänkta avgifterna gäller för alla betodlare så konstaterar rätten att fullmäktiges beslut inte strider kot den så kallade likställighetsprincipen. Därför avslås överklagandet.