De störs av för höga hastigheter

På en sträcka på länsväg 147 strax söder om Slite borde hastigheten sänkas till 70 eller helst 50 kilometer i timman istället för dagens tillåtna 90, det tycker en man som har ett hus invid vägen.

Mannen skriver till Gotlands kommun att de som bor där utsätts för stor fara när de exempelvis ska över vägen för att hämta posten.

Enligt mannen har det skett ett antal mindre olycker vid platsen där också cyklister måste passera för att kunna fortsätta på cykelleden. ”Det är hög tid att göra något innan något allvarligt händer”, skriver han.