Allt färre på ön utan arbete

Antalet arbetslösa på Gotland fortsätter att minska. I april var 1 300 öppet arbetslösa och lika många hade tillfällig sysselsättning med olika stöd.

Arbetslösheten på Gotland är nu 4,9 procent av den arbetsföra befolkningen. I hela landet är arbetslösheten 4,0 procent.

Bland ungdomarna på Gotland är arbetslösheten högre. Här är 7,8 procent av ungdomarna i åldern 18-24 år utan arbete eller satta i särskilda åtgärder.

Men även bland ungdomarna har arbetslösheten minskat jämfört med förra månaden.