Hamnen i Kappelshamn bör få muddras

Kappelshamns fiskehamnsförening bör få muddra sin hamn, det anser miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Senast det muddrades i Kappelshamn var för 20 år sen och sedan dess har hamnen slammat igen på grund av strömmar och vattenväxter. Igenslammningen har gjort hamnen så grund att större fiskebåtar och fritidsbåtar skrapar i botten när de går in i Kappelshamn.

Muddringen ska göras så att den stör grannar, djur och växter så lite som möjligt. Muddermassorna från hamnen väntas bli ungefär 1.000 kubikmeter och de ska läggas där Nordkalk tidigare dumpat muddermassor.

Naturvårdsverket beslutar om Kappelshamns fiskehamnsförening får muddra, hamnen, och miljö- och hälsoskyddsnämnden tycker alltså att de ska få göra det.