Cementa behöver se över sina rutiner

Dödsolyckan då en rysk besättningsman ombord på ett fartyg i Slite hamn omkom på Valborgsmässoafton, kommer inte att utredas vidare av Sjöfartsverket.

”Fartyget hade redan lämnat landet då vi fick reda på olyckan”, säger Björn Molin vid Sjöfartsverket, som bara gör utredningar i förebyggande syfte.

Enligt internationella överenskommelser har Sjöfartsverket informerat fartygets flaggstat Antigua, som får gå vidare med en eventuell utredning.

Besättningsmannen klämdes till döds i samband med avlastning av fartyget och en signalman skulle eventuellt ha kunnat förebygga olyckan, enligt Björn Molin.

Sjöfartsverket har informerat Arbetsmiljöverket, som i sin tur ska kontakta Cementa för att de rutinerna ska ses över.