Saknar helhet i sophanteringen

Även miljö- och hälsoskyddskontoret har nu lämnat synpunkter på förslaget till ny renhållningsordning på Gotland.

Miljökontoret tycker det är positivt att förslaget är kretsloppsanpassat.

Förvaltningen vill också ha en helhetsbild över allt avfall på Gotland och efterlyser uppgifter om företagens avfall. Dels för att se hur det ökar eller minskar och dels för att kunna fatta beslut om åtgärder.