Ökat samarbete med Tanzania

Gotlands kommun får 340 000 kronor av SALA IDA, som förmedlar pengar SIDA-pengar och administrerar samarbeten mellan kommuner i olika länder.

Pengarna ska användas till ett samarbetsprojekt med Kibaha i Tanzania.