30 nya biljobb till Visby

Trafikregistret på Gotland ska nyanställa ett 30-tal personer som ska administrera trängselskatterna som införs i Stockholm igen i sommar.

Sen tidigare har ju Trafikregistret på Gotland har ett 10-tal anställda som administrerat trängselskatteförsöket. Men nu blir det alltså 30 nya jobb till Gotland.

Flera andra orter i landet tävlade med Visby om de nya jobben inom Vägverket, men enligt chefen Mats Kvarnberg var det möjligheten att få tag i bra personal på Gotland som avgjorde var de nya tjänsterna skulle placeras.

Sen tidigare arbetar ett 50-tal personer vid Trafikregistret på Skarphäll i Visby.