Grävarbeten i Väskinde anmäls

Länsstyrelsen kommer att anmäla grävarbeten som gjorts inom strandskydd på en tomt i Väskinde. Det handlar om ett omtvistat bygge som fått nej av byggnadsnämnd och länsstyrelse, men som länsrätten sagt ja till. Men för att gräva krävs också tillstånd för undantag från strandskyddet.

Det är på granntomten till Krusmyntagården i Väskinde som grävningarna gjorts.

Två avlånga schakt har grävts där, ett som till största delen ligger inom strandskyddsområdet och ett längre från stranden utanför skyddsområdet. Och det är alltså straffbart utan dispens från länsstyrelsen.

Markägarna har sökt bygglov där en gång tidigare. Då överklagade de upp till regeringen som sa nej, på grund av strandskyddet.

Byggnadsnämnden och länsstyrelsen sa nej även denna gång - nu på grund av att fler byggen inom flygplatsens skyddsområden kan hota flygplatsens framtid och öppetider. Länsrätten ändrade det beslutet och gav bygglov.

Det har nu kommunen och Luftfartsverket överklagat till kammarätten som ska avgöra om det blir bygglov eller inte.

Reporter:
jonas.neuman@sr.se