Stormskador dyra för kommunen

Stormen Per i början av året har kostat Gotlands kommun nästan sex miljoner kronor. Bland annat måste skador vid flera hamnar åtgärdas. 


Vid tekniska nämndens arbetsutskott i onsdags beslutade politikerna att begära tilläggsanslag hos kommunledningen på 5,9 miljoner för att reparera skadorna efter stormen.

Det är som är dyrast att återställa är oljekajen, fyren och norra vågbrytaren i Visby hamn.

Vidare är det mindre skador på hamnarna i Klintehamn och Slite, liksom på vägen norr om Kronvalds fiskeläge i Eksta och även på strandpromenaden i norra Visby.