Slite Elfirma inte längre i strejk

Svenska Elektrikerförbundet har beslutat att undanta små elfirmor under den pågående elkonflikten. Det innebär att elektrikerna vid Slite Elfirma AB inte längre är uttagna i strejk.

Fortfarande kvarstår hotet om upptrappning av konflikten i nästa vecka, eftersom parterna i elkonflikten ännu inte inlett några nya förhandlingar.