Fortsatt m-kamp för gårdsförsäljning

Moderaterna på Gotland går vidare med sitt förslag att göra Gotland till försökskommun för gårdsförsäljning av alkohol.

I en motion till Gotlands kommunfullmäktige föreslår moderaterna Gustaf Hoffstedt och Rolf K Nilsson att kommunstyrelsen ansöker hos regeringen att få bli just försökskommun.

Enligt Hoffstedt och Nilsson tillverkas på Gotland öl, vin och sprit av hög kvalitet och de produkterna bidrar till att stärka varumärket Gotland och hålla ön levande, inte minst turistnäringen.

I motionen påpekas att Gotland utgör ett perfekt avgränsat område för ett försök: ”Erfarenheterna av Gotland som försökskommun skulle utan tvekan fördjupa kunskapen kring hur Sverige bör ställa sig till gårdsförsäljning.”