Bosnier studerar den gotländska skolan

En grupp gymnasieelever från den bosniska staden Magláj besöker Klintehamn den här veckan, tillsammans med sin rektor, en lärare och borgmästaren från Magláj.

Sedan ett par år tillbaka har Donnergymnasiet ett samarbetsprojekt med Magláj och flera elever från Klinte har varit i Magláj och hjälpt till att bygga upp en lekpark där.

Donnereleverna har själva samlat in pengar för att kunna finansiera de bosniska ungdomarnas svarsbesök här.