Vattensamling behövs för insektsliv

En fastighetsägare vid Bjärges i Eksta på Gotland, vill fylla igen en vattensamling på sina ägor. Anledningen är att hon befarar att hennes lamm kan bli sjuka av den gröna sörja som bildas i vattnet sommartid.

Men länsstyrelsens handläggare, som besökt den aktuella platsen, som dessutom är biotopskyddad, tycker inte att vattensamlingen skall försvinna.

Det kan skada naturmiljön och den biologiska mångfalden.

Vattensamlingen i Eksta är livsmiljö för bland annat snäckor, insekter, spindlar och andra arter som är beroende av små sötvattensamlingar och våtmarker som idag är ovanliga på Gotland.