Fattig kommun har inte råd med resa

Personalen vid förskolan Persgränd i Visby innerstad får inte resa till Öland och Kalmar på studiebesök. Anledningen är att Gotlands kommun inte har råd att betala resan.

Syftet med Ölandsbsöket var att båda förskolorna jobbar med temat världsarvet - och man hade också önskemål att studera den speciella pedagogik som används vid en förskola i Kalmar.

Personalen vid Persgränd fick först nobben både hos barn- och utbildningsförvaltningen och hos stadsarkitikekontoret:

Nu meddelar även regiondirektören Bo Dahllöf att kommunens ledningskontor saknar pengar för den här typen av satsningar och avslår därmed ansökan.