Mer samarbete för Gotlands polis

Rikspolisstyrelsen vill att samarbetet mellan polisen på Gotland och i Stockholm ska utökas. Nu har myndigheterna fått i uppdrag att se över i stort sett allt polisarbete.

Bland samarbeten som ska ses över är förstärkning vid stora evenemang, utbyte av information samt kunskaps- och arbetsbyten.

Länspolismästaren på Gotland, Anette Wilén, tror att Gotland som en liten polismyndighet kan dra stora fördelar av att få hjälp av Stockholm.