Gotlänningarna har blivit färre i år

Den sista mars i år bodde 57 254 personer på Gotland. Det är en minskning med 47 personer jämfört med för tre månader sedan, enligt Statistiska centralbyrån.

Under årets första tre månader dog 166 personer på Gotland medan det föddes 122. Dessutom flyttade fler från ön än till. 410 flyttade till Gotland medan 413 flyttade ifrån.

Invånarantalet i Sverige var den 31 mars 9 127 058 personer, en folkökning med 13 801 personer sedan årsskiftet.