Trädklättrare tävlade på Paviljongsplan

Professionella trädklättrare från sju länder klättrade i träden på Paviljonsplan i Visby. Det är 32 så kallade arborister som tävlar i flera olika moment.

Arbetsklättring är en tävlingsgren, där det gäller att utföra olika arbetsmoment uppe i ett träd.
De tävlande är professionella trädklättrare som har som yrke att beskära träd och hjälpa ner människor och djur som fastnat uppe i träd.
Hastighetsklättring upp i ett träd är ett annat tävlingsmoment.
Det gäller att klättra från marken upp till en klocka 17 meter upp i toppen på en bok, på kortast möjliga tid.
Under 30 sekunder tar det för de snabbaste klättrarna.
Hör om trädklättringen på