Gotlands kommun stoppar företagsstöd

Nu stoppar Gotlands kommun besluten om företagsstöd. Inte förrän i november kommer nya beslut att tas.

Enligt näringslivschefen Calle Löwenberg har näringslivsenheten, som fördelar företagsstöden, inte fått något besked om hur mycket strukturfondspengar de har att ge till de gotländska företag som söker stöd.

Calle Löwenberg säger att kommunen inte kommer att fatta några nya beslut om företagsstöd förrän i november.

Företag på Gotland som vill investera och utveckla sin verksamhet har möjlighet att söka företagsstöd från Gotlands kommun. Pengarna till det kommer från två olika håll, statliga medel för regional utveckling och medel från EU:s strukturfonder. Budgeten år 2006 bestod av 5,8 miljoner kronor i regionala utvecklingsmedel och 3,1 miljoner kronor från EU:s strukturfonder. EU:s nya strukturfondsperiod startade 1 januari 2007 och sträcker sig till och med 2013. Vid varje ny strukturfondsperiod ansöker varje land om strukturfondspengar hos EU. Sverige är mitt inne i en ansökningsprocess och räknar med att kunna få ett godkännande på sin ansökan först till hösten. Efter att det är klart ska en organisation för genomförandet upprättas i Sverige. Enligt Calle Löwenberg är det därför som besluten om företagsstöd dröjer.