Staten nekar rävfarm ersättning

Staten borde inte betala skadestånd till Gotlandsfarmen vid Salthamn, norr om Visby, tycker justitiekanslern Göran Lambertz.

Gotlandsfarmen har stämt staten på 16 miljoner kronor för att farmen tvingats upphöra med sin verksamhet och ansåg att beslutet att förbjuda verksamheten inte var juridiskt gilitig.

Skadeståndet grundade sig på uppfödning av både blåräv och silverräv. Enligt uppgifter till Stockholms tingsrätt hade farmen nära 1 000 rävar när beslutet om förbud kom 1996.

Men i ett yttrande till tingsrätten säger justitiekanslern att det inte var något fel med beslutet och att Gotlandsfarmen inte har någon rätt till ersättning. Justitikanslern ifrågasätter också hur beräkningen av eventuella skador tagits fram och anser bland annat att försäljningspriserna för rävskinnen anges som alltför höga.