Färre vill ha vapenlicens

Antalet vapenlicenser på Gotland har minskat de senaste tio åren. Dels beror det på att det blivit dyrare att få jaktlicens och att ha vapenskåp, dels på att intresset för målskjutning minskat.

Totalt finns 18 000 licensvapen på Gotland som ägs av 6 000 personer. De senaste tio åren har andelen licenser minskat med sex procent.

Under den pågående vapenamnestin där allmänheten får lämna in vapen har polisen på Gotland fått in ett åttiotal vapen och ett par hundra kilo ammunition.