Badande Wänner fruktar sovstad

Sällskapet De Badande Wännerna, DBW, oroas över länsstyrelsens planerande flytt från Visby innerstad.

”Till stans traditioner hör inte bara boende utan även förvaltning” skriver DBW i ett brev till länsstyrelsen.

DBW tycker att redan kommunens beslut att lämna innerstan är olyckligt. Om även länsstyrelsen flyttar tas ytterligare ett steg mot att Visby innerstad blir en sovstad, tror DBW som oroas över hur handeln och lunchrestaurangerna i Visby påverkas av utflyttningen.