Östgötar säger nej till Gotland

Gotland ratades när ett sextiotal kommun- och landstingspolitiker i Östergötland träffades i veckan för att diskutera hur de vill ha den nya region som Östergötland ska vara med och bilda.

Politikerna var ganska överens om att östgötaregionen måste bli större än vad Östergötland är idag, men ingen av politikerna ville ha med Gotland i regionen, rapporterar SR Östergötland.