Föräldrar är nöjda med särskolan

De allra flesta föräldrarna med barn inom särskolan på Gotland är mycket nöjda med den undervisning deras barn får.

Det framgår av en enkät som skolan skickat ut till föräldrar med barn i särskolan.

Enkäten visar också att föräldrarna är mer nöjda i år än förra året.

Föräldrarna har fått svara på frågor om trivsel, undervisning, lokaler, lärare och assistenter.