Planerar redan utökning för Guteskolan

De tre lärare som startar Guteskolan i Visby i höst har redan nu planer på en utökning hösten 2008.
De har ansökt hos skolverket om få starta ett nytt hantverksprogram på gymnasiet med inriktning på båtbyggeri,   i samarbete med Nimbus och Lernia.

- Det finns ju många ungdomar som gärna vill ha en utbildning som leder till arbete direkt efteråt, säger Anna Engström, en av de tre som står bakom Guteskolan. Och Nimbus behöver utbildade ungdomar.

Det handlar inte om någon snickeriutbildning för att bygga träbåtar, utan om modern plastbåtsproduktion.
Vidare har Guteskolan ansökt om att få starta gymnasieutbildning med inritkning på idrott.

Karin.Brindt@sr.se