Elev på Klinteskolan gavs dåligt stöd

Skolverket kritiserar Klinteskolan i Kintehamn för att inte ha gett en elev tillräckligt med stöd i undervisningen.
Det är föräldrarna till en elev i högstadiet som anmält skolan till skolverket.

Enligt föräldern har skolan inte gett eleven det stöd som hon haft rätt till.
Skolverket har uträtt ärendet och kommit fram till att Klinteskolan inte utrett elevens svårigheter eller gjort tillräckligt för att rätta till problemen.
Eleven gick ut skolan med icke gordkänt i ett av kärnämnena.