Får tillstånd att ta bort stenvast

En fastighetsägare i Grötlingbo får tillstånd att ta bort en 3,5 meter lång stenvast. Orsaken är att fastighetsägaren vill ha möjlighet att köra in på sin fastighet, något som länsstyrelsen anser är acceptabelt.