5 000 till skattjakt i Lärbro

Länsstyrelsen bidrar med 5 000 kronor till att söka igenom att fornlämningsområde vid Stora Vikers i Lärbro med metalldetektorer.

I området finns rester av bland annat en vikingatida hamn och bebyggelse.

Området har vid flera tillfällen plundrats av skattsökare, därför vill länsstyrelsen ge arkeologer möjlighet att söka igenom hela området efter eventuella skattrester.