Landanslutning av färjor undersöks

Landanslutning av el för gotlandsfärjor och kryssningsfartyg som ligger vid kaj i Visby hamn, skulle kosta omkring 19 miljoner kronor.
Det visar en förstudie från tekniska förvaltningen i Gotlands kommun, som ska behandlas i tekniska nämnden längre fram.

Den el som finns i hamnen idag har inte tillräcklig effekt för att dom stora Kinabyggda färjorna ska kunna ansluta sig till den.

Dessutom har de en annan standard, så rederiet skulle behöva bygga om elsystemen för cirka 4-5 miljoner kronor, säger Anders Larsson som är teknisk chef på Gotlandsbolaget.

Hur mycket utsläppen av koldioxid, svavel och kväve skulle minska genom en landanslutning kommer rederiet nu att räkna på och ska redovisa för kommunen före sommaren.

Reporter;
karin.brindt@sr.se