Inga åtal för misstänkt föräldrafusk

Sedan Försäkringskassan på Gotland i augusti mer aktivt började kontrollera utbetalningen av tillfällig föräldrapenning har de gjort totalt tio polisanmälningar mot föräldrar som de misstänker medvetet fuskat med föräldrapenningen. Inget har hittills gått till åtal.

I ett av ärendena har åklagaren valt att inte väcka åtal, eftersom han inte tyckte att bevisningen räckte till fällande dom. I de andra fallen har åklagaren inte bestämt sig än om eventuella åtal.

Men från och med i höst kan åklagarna få det lättare att väcka åtal, samtidigt som det blir tuffare för föräldrarna. Regeringen vill nämligen införa en bidragsbrottslag som innebär att den som lämnar felaktiga uppgifter eller låter bli att anmäla ändrade förhållanden kan dömas för bidragsbrott. Det behöver alltså inte vara medvetet fusk utan det kan istället handla om grov oaktsamhet.