Kameror övervakar ledningskontoret

Besökare vid kommunens ledningskontor på Gotland kan i framtiden bli filmade av övervakningskameror.

Detta sedan länsstyrelsen beviljat tillstånd för allmän kameraövervakning.

Styrelsens beslut har nu skickats till justitiekanslern, JK, för kännedom.